Seuranta ja arviointi

Seuranta ja arviointi

Montessoriympäristössä ohjaajan keskeinen tehtävä on jatkuva lapsihavainnointi. Vain systemaattisen havainnoinnin avulla aikuinen tunnistaa lapsen herkkyyskaudet ja pystyy tukemaan jokaista lasta yksilöllisesti. Havainnot dokumentoidaan säännöllisesti kehitysseurantakansioon, minkä lisäksi kirjaamme päivittäin muistiin kaikki lasten tekemät työt. Näin saatua informaatiota käytetään mm. ohjaajien ja vanhempien välisissä palavereissa keskustelun pohjana.

Lapsen omaehtoinen, itsenäinen työskentely montessoriympäristössä johtaa hänen itsearviointikykynsä kasvuun. Montessorimateriaalit sisältävät aina nk. virhekontrollin. jonka avulla lapsi itse oppii huomaamaan omat virheensä ja korjaamaan ne. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja kannustaa luovuuteen.

Vanhemmat osallistuvat lastensa seurantaan ja arviointiin käymällä säännöllisesti arviointikeskusteluja ohjaajien kanssa. Päivittäisen ajatustenvaihdon lisäksi vanhemmat voivat halutessaan varata keskusteluaikoja. He ovat myös aina tervetulleita seuraamaan lasten päivittäistä työskentelyä ja näin itse arvioimaan oman lapsensa toimintaa montessoriympäristössä. Vanhempainiltojen lisäksi järjestämme koko perheen yhteisen aamupalan jokaisen kuun ensimmäisenä perjantaina. Tällöin ”tupa on täynnä tunnelmaa”!